ФУРАЖ ЗА ПТИЦИ

4-2
Бройлери стартер от 0 до 2 седмици
сигнатура 4-2
Пълноценна стартерна смеска за пилета бройлери от
излюпването до 2 седмична възраст.Съдържа всичко необходимо за малки пилета, дава се като единствена храна. Дневна консумация 30 г .

 

5-1
Бройлери финишер след 4-та седмица
сигнатура 5-1
Пълноценен комбиниран фураж за пилета бройлери след 4-седмична възраст. Съдържа всички необходими хранителни вещества за малки пилета, дава се като единствена храна. Има достатъчно незаменими аминокиселини, витамини и
минерални вещества. Дневен разход 90 г.

 

2-1
Пилета стартер от 0 до 4 седмици
сиг. 2-1
Пълноценна стартерна смеска за пилета от яйценосно направление от излюпване до три седмична възраст. Съдържа всички необходими видамини и минерални вещества за пилета. Дава се на воля от излюпването до три седмична възраст. Дневна консумация на КФ-25г.

 

Results 1 - 1 of 4
1 2