ФУРАЖ ЗА ПРАСЕТА

15-2
Кърмещи свине
сигнатура 15-2
Комбиниран фураж, съдържащ всички хранителни вещества, които са нужни за бърз растеж и ефективно оползотворяване на храната. Изхранва се самостоятелно през целия период, продължаващ 30-50 дни.

 

15-3
Нерези
сигнатура 15-3
Комбиниран фураж предназначен за нерези, съдържащ всички необходими хранителни вещества за добро развитие.

 

16-1
Свине угояване
сигнатура 16-1
Пълноценен комбиниран фураж за свине угояване от 19 до 32 седмица и жива маса от 60 до 110 кг. Съдържа всички необхо- дими хранителни вещества за свине угоявяне над 19 седмици, гарантиращ висок прираст и кланничен рандеман при ограничено отлагане на мазнини. Дневен разход на фураж 2,8 кг. Необходимо количество фураж за 1 кг прираст 4 кг фураж.

 

Results 1 - 1 of 1
1 2