ФУРАЖ ЗА ПАТИЦИ

21-1
Патета мюлъри от 0 до 3 седмици
сигнатура 21-1
Пълноценен комбиниран фураж за патета стартер до 4-седмична възраст.

 

21-3
Патета мюлъри финишер от 8 до 12 сецмици
сигнатура 21-3
Пълноценен комбиниран фураж за патета угояване след 8 седмична възраст.