ФУРАЖ ЗА ОВЦЕ И АГНЕТА

37-18
лактиращи овце с 18 % Суров протеин
сигнатура 37-18
Допълващ комбиниран фураж за овце в лактационния период с 18% суров протеин, спомагащ увеличаване на млечната продуктивност.

 

37-20
лактиращи овце с 20 % Суров протеин
сигнатура 37-20
Допълващ комбиниран фураж за овце в лактационния период с 18% суров протеин, спомагащ увеличаване на млечната продуктивност.

 

СС 180а
Агнета стартер
сиг. СС 180а
Стартерна смеска за агнета с високо съдържание на суров протеин и леко положителен баланс на протеина в търбуха, предпазва от мускулна дистрофия. Изхранва се от 7 до 90 дневна възраст.

 

Results 2 - 2 of 2
1 2