ФУРАЖ ЗА ОВЦЕ И АГНЕТА

37-12.5
Сухостойни овце с 12,5 % Суров протеин
сигнатура 37-12.5
Допълващ комбиниран фураж, предназначен за овце в сухостойния период, съдържащ необходимите витамини и минерали за добра следваща лактация.

 

37-15
Агнета угояване с 15 % Суров протеин
сигнатура 37-15
Допълващ комбиниран фураж за агнета, препоръчва се в допълнение с дажби съдържащи големи количества белтъчни фуражи, със сравнително ниско съдържание на суров протеин и протеин смилаем в червата и с отрицателен баланс на протеина в търбуха.

 

37-16
Лактиращи Овце с 16 % Суров протеин
сиг. 37-16
Допълващ комбиниран фураж за овце в лактационния период с 18% суров протеин, спомагащ увеличаване на млечната продуктивност.

 

Results 1 - 2 of 2
1 2