ФУРАЖ ЗА КРАВИ И ТЕЛЕТА

27-18
лактиращи крави с 18 % Суров протеин
сигнатура 27-18
Допълващ комбиниран фураж за крави в лактационния период с 18% суров протеин, спомагащ увеличаване на млечната продуктивност.

 

27-20
лактиращи крави с 20 % Суров протеин
сигнатура 27-20
Допълващ комбиниран фураж за крави в лактационния период с 20% суров протеин, спомагащ увеличаване на млечната продуктивност.

 

СС 180
Телета стартер
сиг. СС 180
Стартерна смеска за телета с високо съдържание на суров протеин и леко положи телен баланс на протеина в търбуха, предпазва от мускулна дистрофия. Изхранва се от 7 до 90 дневна възраст.

 

Results 2 - 2 of 2
1 2