ФУРАЖ ЗА КРАВИ И ТЕЛЕТА

27-12.5
Сухостойни крави с 12,5 % Суров протеин
сигнатура 27-12.5
Допълващ комбиниран фураж, предназначен за крави в сухостойния период, допълнен с необходимите витамини и минерали.

 

27-15
Телета угояване с 15 % Суров протеин
сигнатура 27-15
Допълващ комбиниран фураж за телета, препоръчва се в допълнение с дажби съдържащи големи количества белтъчни фуражи, със сравнително ниско съдържание на суров протеин и протеин смилаем в червата и с отрицателен баланс на протеина в търбуха.

 

27-16
Лактиращи крави с 16 % Суров протеин
сиг. 27-16
Допълващ комбиниран фураж за крави в лактационния период с 16% суров протеин, спомагащ увеличаване на млечната продуктивност.

 

Results 1 - 2 of 2
1 2