Гранулиран фураж
За гранулираните фуражи

предимства на гранулираните фуражи

Гранулираните фуражи "Черноморски фураж" допринасят в най-голяма степен за повишаване на продуктивността на вашите животни и за намаляване разхода на фураж за единица продукция, което в крайна сметка е цел номер 1. 
Предимствата на гранулирания фураж са безспорни, като за малкото по размер доплащане върху цената на брашнест фураж, получавате:

дългосрочно съхранение

с гранулираните фуражи се получават компактни, много по малки по обем партиди, които също подобряват условията за съхранение - с "Черноморски фураж" гранулиран фураж може да забравите за големите навеси за съхранение на слама

технология

Технологията на производството на гранулиран фураж "Черноморски фураж" включва в себе си обработка при висока температура, което позволява унищожението на патогенните микотоксини

хранене

При хранене с гранулиран фураж "Черноморски фураж" полезните съставки в него са по-добре усвоими в следствие на термичната обработка, където въглеводородните връзки се разпадат до по-прости мономери. Така се улеснява тяхното по-пълноценно усвояване от животните до възможния максимум

 

Лесно изхранване на животните без излишен физически труд

загуби

Загубата от преноса и съхранението от брашнест фураж може да стигне до близо 10% в резултат на разпрашаемостта. С гранулуран фураж Булмикс загубите са сведени до 0% или използвате фуража на 100% от закупеното количеството – без количествени загуби!

Различните индивидуалани рецепти по поръчка и желание на клиента гарантират гъвкавост към Вас – нашите партньори!