ФУРАЖ ЗА ПТИЦИ

2-2
Пилета подрастване от 9 до 17 седмици
сигнатура 2-2
Плноценен фураж за пилета от яйце- носно направление от 4 – 8 седмична възраст. Предназначена като единствена храна на пилета 4 – 8 седмична възраст, балансирана по смилаеми аминокиселини при умерено ниво на суров протеин. Дневна консумациа на КФ 65г.

 

2-3
Млади ярки от 18 до 27 седмици
сигнатура 2-3
Пълноценен фураж за млади ярки за периода 18-27 седмична възраст. Предназначена като единствена храна балансирана по смилаеми аминокиселини при умерено ниво на суров протеин.

 

3-3
Кокошки носачки от 28 до 41 седмица
сиг. 3-3
Пълноценен комбиниран фураж за стокови носачки от ІІ фаза 42 – 65 седмица. КФ балансиран по количество на смилаеми аминокиселини, при умерено съдържание на суров протеин. Подобрява теле- сното състояние, носливостта и качеството на яйцата. Дневна консумация 130 г.

 

3-4
Кокошки носачки след 42 седмица
сигнатура 3-4
Пълноценен комбиниран фураж за стокови носачки от ІІ фаза 42 – 65 седмица. КФ балансиран по количество на смилаеми аминокиселини, при умерено съдържание на суров протеин. Подобрява теле- сното състояние, носливостта и качеството на яйцата. Дневна консумация 130 г.

 

Results 1 - 2 of 4
1 2