Биоконцентрати
Състав и значение на биоконцентратите

Какво е белтъчно-биоконцентриран минерален продукт (или биоконцентрат)?

Биоконцентратите с марка Черноморски фураж са продукт, предназначен за изхранване на различни видиве и категории продуктивни животни след добро размесване със смлени зърна (смляна пшеница, царевица, ечемик или в комбинация на суровини) в различно съотношение според вида и предназанчението на фуража.

Какво се съдържа в биоконцетратите?

Компонентите, които се съдържат е в биоконцентратите на Черноморски фураж, са многообразни и количествено точно съобразени с физиологичните изисквания за групите животни, към които са предназначени.

• меки суровини (соев и слънчогледов шрот)

На първо място в състава на биоконцентратите Черноморски фураж са включени меки суровини повишаваши протеина в дажбата. Това са соев и слънчогледов шрот. Други използвани меки суровини са пшеничните трици. Основна тяхна цел е да балансират съдържанието на влакнини, там където е необходимо.

•Аминокиселини, витаминно-минерални премикси, креда

Освен меките суровини, които са основна част от състава на този вид продукти, други компоненти, съдържащи се в биоконцентратите с марка Черноморски фураж, са незаменимите аминокиселини лизин и метионин. Те служат за повишаване на протеина и прираста на животните. Витаминно-минералните премикси съдържащи се в биоконцентрата обезпечават нуждите на животните от микро и макроелементи, витамини и други полезни съставки, повишаващи усвояемостта на дажбата. Премиксите, влагани в биоконцентрата гарантират отлично здраве на животните, добра усвояемост на дажбата, както и висока възвращаемост на вложените средства за закупуването на самия биоконцентрат. Други съставки са кредата и дикалциевият фосфат, обезпечаващи нуждите от калций и фосфор на организма. В биоконцентрата се съдържа токсинсвързващ агент, служещ за предотвратяване на отравяне при евентуално наличие на микотоксини в зърната на клиентите ни, което е често срещано явление.

•Сол

Също така биоконцентратът съдържа и сол. Тази съставка не трябва да се забравя, защото поддържа водно-солевия електролитен баланс в организма, като трябва да се има предвид, че количеството на солта е точно премерено в оптимални количества, за да е максимално полезно за животните.

За кого са предназначени биоконцетратите?

Биоконцентратите "Черноморски фураж" са предназначени за клиенти отглеждащи животни и имащи налични зърна. Също така те са предназначени, както за клиенти отглеждащи малък брой животни, така и за животновъдни ферми притежаващи фуражни кухни, в които като суровина се използват собствени зърна. Целта на продукта е да балансира хранителните дажби на животните с цел увеличаване на прираста и продуктивноста, като се използват зърнените суровини на клиента.

Как и колко се прилага биоконцетрата в диетата на животните?

Разреждането със смлени зърна и Биоконцентрати "Черноморски фураж" трябва да е в съотношение 1:10 за всички видове животни с изключение на кокошките носачки, където съотношението е 2:10. За постигане на наистина добри резултати е необходома добра хомогенизация на биоконцентрата и смлените зърна. Препоръчително е смлените зърна да са с едрина съответстваща едрината на биоконцентратния микс.

Всичката необходима информация за начина на използване на биоконконцентрираните премиски на "Черноморски фураж" е обозначена на опаковките, като също така ние сме се погрижили да сме на винаги достъпни за нашите клиенти, които имат върпоси. Можете да изпратите запитване до нашия екип от специалисти чрез e-mail: office.blackseafeed.bg или като се свържете със представител на фирмата на оказаните телефони и адреси.