ФУРАЖ ЗА ДРУГИ ЖИВОТНИ

8-1
Пуйчета стартер
сигнатура 8-1
Пълноценен комбиниран фураж за пуйчета от 0 до 3 седмици. Съдържа нужните количества суров протеин, витамини и аминокиселини.

 

8-2
Пуйчета гроуер
сигнатура 8-2
Пълноценен комбиниран фураж за пуйки от 5 до 8 седмици. Съдържа всички необходими хранителни вещества за пуйки от 5 до 8 седмична възраст.

 

КН 6-15
Коне
сиг. КН 6-15
Комбиниран фураж за коне Тренинг и състезания.